UTVECKLINGSDIAGRAM
Skulle du på ett överskådligt sätt, vilja se dina styrkeökningar i olika övningar? Då är detta metoden för att utföra det. Fördelarna är att man kan se om alla muskelgrupper utvecklas symmetriskt, man ser om man under eller övertränar, man kan jämföra olika program. Metoden går ut på att man beräknar sin max styrka i varje vald övning, d.v.s. 1 rm. Det gör man genom att multiplicera lyftet med en faktor som beror på repsantalet i första setet. Säg t.ex. att du gör en 5:a på 179,28 lbs i Supergripper. Maxfaktorn för 5 reps är 1,167, multiplicera 179,28 lbs med 1,167 och du får 209,22 lbs. Detta är maxstyrkan. När du i fortsättningen beräknar maxstyrka, prickar du in den i ett diagram på mm-rutat papper. Om du aldrig tränat förut eller haft ett längre träningsuppehåll, kommer du att få en mycket snabb styrkeökning, efter ett tag avtar ökningarna i snabbhet, då brukar en av två saker inträffa:
1. Platå d.v.s. man står still styrkemässigt.
2. Fortsatta ökningar, men i långsammare takt.

Diagrammet hjälper dig att snabbt se när detta inträffar.Om du får en platå, kan det bero på att träningsdosen behöver höjas, vilket gäller i många idrotter. När du höjer träningsdosen, kan det hända att du höjer för mycket och blir övertränad och styrkan därför avtar, även detta syns snabbt i diagrammet. Resultaten ökar och minskar om vart annat.

När det gäller maxfaktorn för repsantalen, får du inte haka upp dig på att den beräknade maxstyrkan, kanske inte stämmer med ditt verkliga max i t.ex. Supergripper, det är nämligen så att en nybörjare ofta lyfter förhållandevis mer än maxfaktorn visar, medans en som tränat mer än ett år, lyfter något mindre än faktorn visar. Maxfaktorn är ett snitt mellan nybörjare och avancerade, men fungerar ändå, eftersom den visar proportionella skillnader i styrka mellan olika repsantal.

Gör ett diagram för varje muskelgrupp och alternera övningarna, som den första av övningarna för denna muskelgrupp, beräkna maxstyrkan enligt tabellen nedan och pricka in. Alla övningar inom en muskelgrupp bör följa varandra åt i utveckling, om inte, får du justera antal set. Ett exempel på en muskelgrupp är handens muskler, vilka du kan träna med 3 övningar, för fingrarnas mellersta och yttersta led med Rolling Thunder ett 61 mm´s tjockt roterande handtag som hålls statiskt, Pinch för tummens muskler, vilket också är en statisk övning och Supergripper för fingrarnas första och andra leds muskler. Nu bör resultaten följas åt, inte i kg men i procentuell utveckling.

Diagrammet visar utvecklingen i Supergripper i lbs från vecka 1. Övre kurvan är för vänster hand och den undre för höger hand. Den här träningen gjordes innan jag listat ut helt och hållet hur man effektivast tränar greppet, så den är rätt taggig, numera brukar jag få betydligt jämnare kurvor. Ibland kör man statisk träning, d.v.s. man håller fast något, utan att någon rörelse sker. Jag har funnit att en repetion motsvarar ungefär 2,25 sekunds statiskt arbete.
reps/statisk tid1/2,252/4,53/6,754/9,05/11,256/13,57/15,758/18,0
maxfaktor1,0001,0471,0911,1301,1671,2021,2361,269
reps/statisk tid9/20,2510/22,511/24,7512/27,013/29,2514/31,515/33,75
maxfaktor1,3001,3301,3591,3871,4161,4451,475


Tillbaka till startsidan