SYRA - BAS KALKYLATOR
Kostens Syra resp. Basbildande förmåga, brukar ofta förknippas med Svenske näringsforskaren Ragnar Berg, med huvudsaklig verksamhet i Dresden på 1930 och 40-talen. Ser du tabeller på detta, så är de ofta baserade på Bergs forskning som baseras på analysmetodik från början p&%229; 1900 talet. Den här kalkylatorn kan du dock låta baseras på senare års analysmetodik, genom att använda t.ex. livsmedelverkets livsmedelsdatabas på nätet.

Syra-Bas Balansen är kroppens system att hålla rätt pH i kroppen. En sak som påverkar Syra-Bas balansen är kostens inneh&%229;ll av Anjoner och Katjoner. Anjoner som ger upphov till syra, är Svavel och Fosfor. Katjoner som ger upphov till bas är huvudsakligen, Kalium, Kalcium, Magnesium och Natrium.

Svavelhalten i livsmedlen brukar inte finnas med i livsmedelstabellerna, men kan räknas ut om man vet hur mycket av de essentiella aminosyrorna methionin och Cystein livsmedlet innehåller (i genomsnitt 23,3 % svavel av MET + CYS). Vet du inte det, så kan du räkna med att en blandad kost innehåller ungefär 7,4mg Svavel per gram protein. Fosfor, Kalium, Kalcium, Magnesium & Natrium brukar däremot inte vara några problem med att hitta i tabellerna.

Vi får i oss i genomsnitt 5-7g koksalt per dag och det innehåller 393 mg Natrium per gram. Dock innehåller koksalt även anjonen Klor, så nettoeffekten av koksalt blir ± 0.

Man räknar syra och basbildande förmåga i millival, + betyder basbildande förmåga och - syrabildande förmåga. 1mg Svavel ger upphov till - 0,062 millival, 1mg Fosfor => - 0,097 millival, 1mg Kalium => + 0,026 millival, 1mg Kalcium => + 0,050 millival, 1mg Magnesium => + 0,082 millival, 1mg Natrium => + 0,043 millival. Natrium räknar vi dock inte på eftersom innehållet i livsmedlen ofta är i form av koksalt, vilket som tidigare nämnts innehåller anjonen klor.
KALKYLATOR

Här kan du räkna ut kostens syra resp. bas bildande förmåga, enligt ovanstående, av mig utarbetad metod.
Kcal/dygn (beräknar millival/MJ)
g Protein/dygn (beräknar svavelintaget)
mg Fosfor/dygn
mg Kalium/dygn
mg Kalcium/dygn
mg Magnesium/dygn

Denna tjänst gjordes tillgänglig 2012 09 07.


Göra en ny beräkning

Läs övrig info denna sajt WWW.NYTTGREPP.SE