SYMMETRISKA BEN OCH ARMMÅTT
Detta system utgår från 3D-BMI och är konstruerat efter ben och armmått vanligt förekommande hos symmetriskt byggda bodybuilders. Beräkna ditt 3D-BMI genom att slå in följande på en enkel miniräknare: Vikt i kg / L / L / L. Nu får du svaret oftast mellan 10 och 20. L = längd i meter.

Beräkna först ditt 3D-BMI vid god form, gå sedan in på X-axeln vid rätt 3D-BMI gå vertikalt upp tills du möter ben respektive armgraf, gå sedan horisontellt ut till vänster och läs av procentmåttet. T.ex. 180cm, 87,5 kg leder till 15 3D-BMI. För detta gäller ben 36% och armar 25% av kroppslängden, d.v.s. 0,36 x 180 = 64,8cm (ben) resp. 0,25 x 180 = 45cm (armar)

Tillbaka till startsidan