STYRKETEORI
Vad beror styrka av? Naturligtvis är det en fördel med mycket muskler, men det finns en viktig faktor till! Om en man på 150 cm har 40 kg muskler och en annan man på 180 cm också har 40 kg muskler, vem är då starkast? Om vi tänker oss två cylindrar 150 cm respektive 180 cm höga, som båda rymmer exakt 40 liter vatten, vilken har då störst tvärsnittsarea? Formeln för volymen av en cylinder är Volymen = tvärsnittsarean x höjden, av detta får man att tvärsnittsarean = volymen/höjden. Alltså blir tvärsnittsytorna 40dm3/15dm = 2,67dm2 respektive 40dm3 /18dm = 2,22dm2. Eftersom tvärsnittsarean av en muskel står i direkt proportion till dess styrka är den kortare mannen 20% starkare. Men man kan invända med att den kortare mannen har kortare ben och armar och därför borde vara ännu starkare än denna teori visar. Saken är den att allt är proportionerligt, det är inte bara armar som är kortare, utan också avståndet ledcentrum-muskelfäste. Utväxlingsförhållandet är lika stort vare sig man är kort eller lång. Om tvärsnittsytan är lika stor hos bägges bicepsmuskler, så är styrkan i handläget lika stor.

Hur vet man hur mycket muskelmassa man har? Naturligtvis kan man göra en fettmätning, men det finns ett enklare sätt. Som du säkert vet har kroppen 3 dimensioner, längd, bredd och tjocklek. Om man multiplicerar längden i meter med sig själv 3 gånger får man en 3D-BMI enhet. Man kan säga att fett och fettfrivikt utom muskler skall väga 6,5 3D-BMI enheter, där fett utgörs av en 3D-BMI. Så väger t.ex. 150 cm mannens muskelfria massa 6,5 x (1,5 x 1,5 x 1,5)= 21,9 kg och 180 cm mannens 6,5 x ( 1,8 x 1,8 x 1,8) = 37,9 kg. Om vi lägger till 40 kg muskler, väger den kortare 61,9 kg och den längre 77,9 kg. Totalt har de 18,3 respektive 13,4 i 3D-BMI: Den korta mycket muskulös och den längre normalt byggd. Om du såg dem framför dig, skulle du direkt se vem som var starkast.

Hur blir då en formel för styrka som väger in alla dessa faktorer? Jo! muskelmassa för en deffad man är, vikten - 6,5(L x L x L) och sen ska muskelmassan divideras med längden, så då blir formeln ((vikt-(6,5 x L x L x L)))/L. För att göra det enklare har jag gjort ett diagram över detta.

Hur är det då med relativ styrka, d.v.s. hur mycket man kan lyfta (i t.ex. en knäböj) i förhållande till sin egen vikt, d.v.s. styrka/kroppsvikt. Jo där är det en fördel att vara kort, eftersom muskelns maximala tvärsnittsyta ökar med kvadraten på längden, medans vikten ökar med kubiken på längden. Mao vikten ökar snabbare än muskelns styrka.


tillbaka till startsidan