MUSKELÅTERHÄMTNING - BEROENDE PÅ VILOTID
Figuren illustrerar 6 set Ivanko Supergripper träning för höger hand, på belastningen 70% av 1RM, med 180 resp. 90 sekunders vila mellan seten. Graferna illustrerar kvarvarande styrka i seten, i procent av maximala styrkan, d.v.s. 1RM.

Den sammanlagda styrkutvecklingen under dessa 6 set är 564% för 180 sekunders vila och 504% för 90 sekunders vila. Ett plus på 11,9% för den längre vilotiden.

Vi skall också ta upp en viktig information, nämligen hur man beräknar muskelåterhämtningen. Så här är det: Antalet reps i första setet bestämmer maxstyrkan enligt tabellen på sidan utvecklingsdiagram. Efter första setet sjunker antalet maximala reps i seten. Alltså beräknar man kvarvarande maxstyrka med utgångspunkt från reps och vikt.

Tilbaka till startsidan.html