OKULÆR FETTPROCENT KALKYLATOR
Detta är en okulär fettprocent kalkylator för män. Den räknar ut fettprocenten utifrån din längd, vikt, samt din okulära bedömning av formen.

Längd i centimeter
Vikt i kg
Min bedömning av formen, Jag är i:

SM FORM    HÅRD    BRA FORM    NORMAL FORM    NÅGOT UR FORM    UR FORM    NÅGOT LÖNNFET    LÖNNFET    NÅGOT FET    FET    NÅGOT OKLÆDSAMT FET    OKLÆDSAMT FET    KLART OKLÆDSAMT FET   


Denna tjänst gjordes tillgänglig 12 09 06.


Göra en ny beräkning

Läs övrig info denna sajt WWW.NYTTGREPP.SE