NÄRINGSBERÄKNING I EXCEL




Det här är en enklare form av det näringsberäkningsprogramm i Excel, som jag själv använder. Jag kommer inte att förklara Excel, utan jag förutsätter att du antingen behärskar Excel, känner nå´n som gör det eller skaffar dig kunskaper i det. Rubriker och formler i nedanstående tabell skall skrivas in i Excel, förutom radnummer och kolumnbokstäver, såklart. Fördelen med att ange varans mängd på ett ställe, istället för att slå alla tabellvärden multiplicerat med t.ex. 0,5 är väl uppenbar, det går mycket snabbare att kunna mata in tabellvärden direkt, men det finns en fördel till. Om du vill ändra mängden av en vara slipper du mata in alla tabellvärden en andra gång (denna gång kanske multiplicerade med 0,7). Fördelen med att ha en referensrad, med energigivarna angivna i Energiprocent, är att du snabbt ser att du har lagom med t.ex. protein i en måltid, oavsett måltidens energihalt.




ABCDEFGHIJKL
1











2VaraMängd i hgkcal/hgkcal i varaprotein/hgprotein i varafett/hgfett i varakolhydrat/hgkolhydrat i varafiber/hgfiber i vara
3


=B3*C3
=B3*E3
=B3*G3
=B3*I3
=B3*K3
4


=B4*C4
=B4*E4
=B4*G4
=B4*I4
=B4*K4
5


=B5*C5
=B5*E5
=B5*G5
=B5*I5
=B5*K5
6


=B6*C6
=B6*E6
=B6*G6
=B6*I6
=B6*K6
7


=B7*C7
=B7*E7
=B7*G7
=B7*I7
=B7*K7
8Totalt

=SUMMA(D3:D7)
=SUMMA(F3:F7)
=SUMMA(H3:H7)
=SUMMA(J3:J7)
=SUMMA(L3:L7)
9E%



=(F8*400)/D8
=(H8*900)/D8
=(J8*400)/D8
=(L8*1000)/D8



När du skrivit in ovanstående rubriker och formler, skrivskyddar du dem, men inte övriga celler. Tänk på att ange varans mängd i hg, d.v.s. 1g = 0,01 hg, 10g = 0,1 hg, 100g = 1hg. E% anger procentuell andel av energin, som kommer från respektive energigivare, fiber anses inte bidra med energi, så där ges svaret i g/1000 kcal. Följande värden kan vara bra att sikta på: Protein 20E%, Fett 20E%, Kolhydrater 60E%, Fiber 12,5 g/1000 kcal.

Idén är fri att använda. Idén först publicerad på denna hemsida 02 06 09


Tillbaka till startsidan