Midja-vikt diagram för 160-200cmDenna metod används för att på ett enkelt sätt se hur mycket man ökar i fettfri vikt, under en träningsperiod på minst ett år.

Börja morgonen med att väga dig, samt mäta bålens omkrets på tjockaste stället. Beräkna midjemåttet i längd% = (midja i cm x 100)/längd i cm. Välj det diagram som har rätt intervall, för din längd. Markera omkretsen i L% på X-axeln och vikten på Y-axeln. Sätt ett litet kryss där värdena skär varandra i diagrammet.

Följ den 3D-BMI graf, som ligger närmast över din vikt, ut till vänster och läs av vikten vid 45L%. Dra av det antal kilon du låg under grafen vid ditt längd% mått, du har då din ungefärliga tävlingsvikt för bodybuilding. Om du istället läser av vid 50L%, så har du din ungefärliga idealvikt.

Om du ökar midjemåttet snabbt, som efter t.ex. en tävling, kommer du att av kryssen få en graf, som följer den närmaste grafen i diagrammet. Du bör försöka hålla midjemåttet mellan 45 och 55% av din kroppslängd. Om dina kryss hamnar högre upp än tidigare i förhållande till den graf du legat närmast, så har du ökat motsvarande i muskelmassa, dock får du räkna med en felmarginal på ±1 kg, bl.a. beroende på hur fyllda dina glykogendepåer är. Du kan också få en felvisning om du ökar magmusklernas volym kraftigt. Hamnar kryssen lägre än tidigare så har du minskat i muskelmassa, kanske beroende på överträning, dåligt anpassad kost och energiintag, för lite sömn, för lite träning eller att magmuskulaturen växt snabbare än övrig muskulatur.

Om du vill skriva ut ditt personliga diagramm, så sätt pekaren precis ovanför diagram kanten och tryck ner vänster musknapp, dra pekaren ner till strax nedanför diagrammets nederkant och släpp upp musknappen. Diagrammet skall då ha ändrat färg. Öppna arkivmenyn och klicka på utskriftsformat välj orientering liggande, Klicka på OK. Öppna arkivmenyn igen och klicka på skriv ut. Välj skriv ut markering och starta utskriften. Glöm inte att återställa utskriftsformatet till stående efteråt.

Diagram Midja-vikt 160-162,5 cm

Diagram Midja-vikt 162,5-165 cm

Diagram Midja-vikt 165-167,5 cm

Diagram Midja-vikt 167,5-170 cm

Diagram Midja-vikt 170-172,5 cm

Diagram Midja-vikt 172,5-175 cm

Diagram Midja-vikt 175-177,5 cm

Diagram Midja-vikt 177,5-180 cm

Diagram Midja-vikt 180-182,5 cm

Diagram Midja-vikt 182,5-185 cm

Diagram Midja-vikt 185-187,5 cm

Diagram Midja-vikt 187,5-190 cm

Diagram Midja-vikt 190-192,5 cm

Diagram Midja-vikt 192,5-195 cm

Diagram Midja-vikt 195-197,5 cm

Diagram Midja-vikt 197,5-200 cm


Tillbaka till Startsidan