KOMPLEMENTERING AV VEGETABILIERS PROTEIN

Baljväxternas och Sädesslagens proteiner kompletterar varandra, genom att vara rika på essentiella aminosyror som den andra parten har brister i. Detta gäller lysin som sädeslagen brister i, men som baljväxter är rika på, vice versa gäller för aminosyran Metionin. Diagrammet nedan till vänster visar detta. Det högra visar sen resultatet man får när man blandat proteinerna med varandra. Som du ser, finns det då inga brister i aminosyraprofilen, eftersom alla essentiella aminosyror når över referensvärdena, d.v.s. den svarta linjen. De svarta linjerna visar var C.S. 100, d.v.s. gränsen för ett fullvärdigt protein uppnås. Den aminosyra som ligger lägst i förhållande till referensvärdet för ärta + havre, är Lysin, med 125%, C.S. blir därför i detta fall 125.
Eftersom baljväxter är rika på osmältbara kolhydrater, som når tjocktarmen osmälta och där blir till näringen för bakterier, som visserligen är harmlösa, men som producerar stora mängder gaser, anser jag att ett förhållande mellan sädesslag och baljväxt på 2:1 är lämpligt. När det gäller sojabönor, kan man istället ta 4 delar sädesslag, p.g.a. den höga proteinhalten.

C.S. eller Chemical Score är ett kvantitativt bestämmande av proteinkvalité, där man använder s.k. referensmönster. C.S. 100 motsvarar ett helt fullvärdigt protein. Jag har valt referensmönstret för vuxna. (Källa: Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein and Amino Acids (Macronutrients). Institute of Medecine. Washington D.C. : National Academies Press; 2005.)

E% eller Energiprocent är ett mått på hur stor del av energiintaget, som utgörs av protein. För husmanskost är ca 15E% vanligt.

Sädesslag – Baljväxt 2:1, förutom Sädesslag – Sojaböna 4:1.

Potatis - Baljväxt 7:1, förutom Potatis - Sojaböna 14:1


Råris + Gul ÄrtaC.S. 123Protein 14,6 E%
Råris + Kik ÄrtaC.S. 107Protein 13,8 E%
Råris + Black EyeC.S. 103Protein 14,9 E%
Råris + Röd BönaC.S.96Protein 14,8 E%
Råris + Brun BönaC.S. 95Protein 15 E%
Råris + Soja BönaC.S. 92Protein 14,5 E%
Råris + LinserC.S. 82Protein 15,5 E%
 

 

 

Majs + Gul ÄrtaC.S. 117Protein 15,5 E%
Majs + Black EyeC.S. 108Protein 15,8 E%
Majs + Kik ÄrtaC.S. 108Protein 14,6 E%
Majs + LinserC.S. 107Protein 16,5 E%
Majs + Röd BönaC.S. 105Protein 15,7 E%
Majs + Brun BönaC.S. 104Protein 16,0 E%
Majs + Soja BönaC.S. 93Protein 15,5 E%
 

 

 

Råg + Black EyeC.S. 121Protein 17,3 E%
Råg + Kik ÄrtaC.S. 121Protein 16,0 E%
Råg + Röd BönaC.S. 118Protein 17,3 E%
Råg + Brun BönaC.S. 117Protein 17,5 E%
Råg + Gul ÄrtaC.S. 114Protein 17,1 E%
Råg + Soja BönaC.S. 109Protein 17,2 E%
Råg + LinserC.S. 104Protein 18,1 E%
 

 

 

Vete + Gul ÄrtaC.S. 115Protein 18,1 E%
Vete + Black EyeC.S. 110Protein 18,3 E%
Vete + Kik ÄrtaC.S. 109Protein 17,0 E%
Vete + Brun BönaC.S. 107Protein 18,6 E%
Vete + Röd BönaC.S. 107Protein 18,3 E%
Vete + LinserC.S. 105Protein 19,1 E%
Vete + Soja BönaC.S. 97Protein 18,4 E%
 

 

 

Havre + Gul ÄrtaC.S. 125Protein 18,8 E%
Havre + LinserC.S. 122Protein 19,7 E%
Havre + Kik ÄrtC.S. 118Protein 17,8 E%
Havre + Black EyeC.S. 117Protein 19,0 E%
Havre + Brun BönaC.S. 115Protein 19,3 E%
Havre + Röd BönaC.S. 115Protein 19,0 E%
Havre + Soja BönaC.S. 108Protein 19,2 E%
 

 

 

Hirs + Gul ÄrtaC.S. 110Protein 17,4 E%
Hirs + LinserC.S. 108Protein 18,2 E%
Hirs + Black EyeC.S. 102Protein 17,5 E%
Hirs + Kik ÄrtC.S. 102Protein 16,4 E%
Hirs + Röd BönaC.S. 100Protein 17,5 E%
Hirs + Brun BönaC.S. 99Protein 17,8 E%
Hirs + Soja BönaC.S. 89Protein 17,5 E%
 

 

 

Korn + Gul ÄrtaC.S. 123Protein 16,9 E%
Korn + LinserC.S. 117Protein 17,8 E%
Korn + Black EyeC.S. 115Protein 17,1 E%
Korn + Kik ÄrtC.S. 115Protein 15,9 E%
Korn + Brun BönaC.S. 112Protein 17,3 E%
Korn + Röd BönaC.S. 112Protein 17,1 E%
Korn + Soja BönaC.S. 103Protein 17,0 E%
 

 

 

Potatis + Kik ÄrtC.S. 107Protein 15,7 E%
Potatis + Black EyeC.S. 103Protein 17,1 E%
Potatis + Röd BönaC.S. 96Protein 17,0 E%
Potatis + Brun BönaC.S. 95Protein 17,3 E%
Potatis + Soja BönaC.S. 92Protein 17,4 E%
Potatis + Gul ÄrtaC.S. 91Protein 16,8 E%
Potatis + LinserC.S. 82Protein 17,9 E%

Tillbaka till startsidan