MOTIONSGÅNG & KADENS KALKYLATOR
Promenader är utmärkt för styrkesportare av tre skäl:

1. Ger bra fettförbränning, lågintensiv träning, bränner en större andel fett än högintensiv.

2. Eftersom det är lågintensivt, behövs relativt få långsamma muskelfiber, jämfört med t.ex. löpning, därmed kan fler av muskelfibrerna utvecklas till snabba och grova muskelfibrer.

3. Trots att det är lågintensivt kan det ge bra motionseffekt eftersom styrkesportare brukar vara tyngre än genomsnittet, energiförbrukningen är ju direkt proportionell mot vikten.


STEGRÆKNARE

Silva gör bra stegräknare och de har tre modeller. Den enklaste mäter bara antal steg. Nästa steg mäter även kilometer och den finaste mäter dessutom effektiv tid och kalorier. Egentligen kan du välja den enklaste versionen för med hjälp av en miniräknare och klocka, får du reda på all övrig info. Den enklaste versionen kostar 99 kr på Claes Ohlssons, när detta skrivs (2006).

Här är en tabell øver nettoförbrukningen per kilometer, d.v.s. den mängd kalorier du förbrukar extra genom att promenera ( jämfört med att sitta still).

Km/h - kg60708090100110120
3,530354045505560
4,530354045505560
5,530354045505560
6,538455158647177
7,547556370788694STEGLÆNGD

Gå en runda som du vet längden på. Multiplicera kilometer med 1000 och dividera med antalet steg mäteren visar. Detta blir steglängden i meter, vill du sedan räkna om till centimeter så multiplicerar du med 100.


GÅNGEKONOMI

Speciellt när man går snabbt kommer gångekonomin att vara avgörande. Gångekonomi innebär att man genom ett naturligt rörelsemönster förbrukar mindre energi än en ovan person. Eftersom de som går snabbt, ofta har samma kadens, som de som går långsammare, så är det alltså steglängden som skiljer. Vi kan alltså dra slutsatsen att det krävs god gångekonomi för att orka gå med långa steg. För att uppnå god gångekonomi i hög gångfart krävs en hel del träning. Försök gå snabbare än du brukar göra, håll denna takt, så länge du orkar. Gå därefter i något långsammare tempo än ditt normala tills pulsen återgått till den normala, samt att musklerna i ben och smalben känns okey. Upprepa några gånger under din promenad. Avsluta promenaden i ditt normala gångtempo.


KADENS

Man brukar tala om kadens hos tävlingscyklister, det är antal varv/minut pedalaxeln roterar. För att förstå hur detta går att applicera på gång, så är ett pedalvarv lika med att man tar två tramptag, ett med höger ben och ett med vänster. På samma sätt är det med gång. Vi börjar med att ta ett steg framåt med t.ex. höger benet, vi tar sedan ett steg med vänster benet, så att höger ben går tillbaka till ursprungsläget. Vi har tagit två steg, ett med höger och ett med vänster, men bara utfört en cykel med höger ben. Alltså antal steg vi tagit dividerat med två = antal cykler. Antal cykler dividerat med antal minuter = Kadens. Om vi gått 3675 steg på 36 minuter o 45 sekunder, så är 45 sekunder 45/60=0,75 minut, alltså har vi gått i 36,75 minuter. 3675 steg dividerat med två = 1837,5 cykler. Kadens = cykler/tid alltså 1837,5/36,75 = 50 i kadens.


KADENS KALKYLATOR

Här kan du räkna ut kadensen (och farten), enligt ovanstående, av mig utarbetad metod.

Tänk på att kommatecken skrivs med punkt, enligt Amerikansk modell.

Tjänsten är fri och du får svar direkt på skärmen.Antal steg
Antal kilometer (helst med 3 decimaler)
Tid, enl. hh:mm:ss

: : :


Denna tjänst gjordes tillgänglig 2012 07 29.


Göra en ny beräkning

Läs övrig info denna sajt WWW.NYTTGREPP.SE