HEXADECIMALA RGB VÄRDEN
Hexadecimala RGB-värden innebär att man anger ett visst värde för grundfärgerna rött (R), grönt (G), blått (B). För att till exempel skriva lila färg skriver man FONT COLOR="#CC0099". De två första bokstäverna kodar för rött, tredje och fjärde siffran kodar för grönt och de två sista för blått. CC är helt enkelt nivån på rött, medans 00 kodar för ingen grön färg alls och 99 är blått. Observera att även bokstäver kan användas för att ange värden De tecken som får användas är 0-9 samt A-F, som kan sägas motsvara siffrorna 10-15. Om man anger högsta värde på varje färg d.v.s. #FFFFFF får man vit färg, medans #000000 ger svart färg. Denna palett visar endast websäkra färger, d.v.s färger som de flesta skärmar visar korrekt. Man använder då värdena 00, 33, 66, 99, CC, FF för rött, grönt och blått. (motsvarande decimala värden är 0, 51, 102, 153, 204, 255).


000000 000033 000066 000099 0000CC 0000FF 003300 003333 003366 003399 0033CC 0033FF 006600 006633 006666 006699 0066CC 0066FF
009900 009933 009966 009999 0099CC 0099FF 00CC00 00CC33 00CC66 00CC99 00CCCC 00CCFF 00FF00 00FF33 00FF66 00FF99 00FFCC 00FFFF
330000 330033 330066 330099 3300CC 3300FF 333300 333333 333366 333399 3333CC 3333FF 336600 336633 336666 336699 3366CC 3366FF
339900 339933 339966 339999 3399CC 3399FF 33CC00 33CC33 33CC66 33CC99 33CCCC 33CCFF 33FF00 33FF33 33FF66 33FF99 33FFCC 33FFFF
660000 660033 660066 660099 6600CC 6600FF 663300 663333 663366 663399 6633CC 6633FF 666600 666633 666666 666699 6666CC 6666FF
669900 669933 669966 669999 6699CC 6699FF 66CC00 66CC33 66CC66 66CC99 66CCCC 66CCFF 66FF00 66FF33 66FF66 66FF99 66FFCC 66FFFF
990000 990033 990066 990099 9900CC 9900FF 993300 993333 993366 993399 9933CC 9933FF 996600 996633 996666 996699 9966CC 9966FF
999900 999933 999966 999999 9999CC 9999FF 99CC00 99CC33 99CC66 99CC99 99CCCC 99CCFF 99FF00 99FF33 99FF66 99FF99 99FFCC 99FFFF
CC0000 CC0033 CC0066 CC0099 CC00CC CC00FF CC3300 CC3333 CC3366 CC3399 CC33CC CC33FF CC6600 CC6633 CC6666 CC6699 CC66CC CC66FF
CC9900 CC9933 CC9966 CC9999 CC99CC CC99FF CCCC00 CCCC33 CCCC66 CCCC99 CCCCCC CCCCFF CCFF00 CCFF33 CCFF66 CCFF99 CCFFCC CCFFFF
FF0000 FF0033 FF0066 FF0099 FF00CC FF00FF FF3300 FF3333 FF3366 FF3399 FF33CC FF33FF FF6600 FF6633 FF6666 FF6699 FF66CC FF66FF
FF9900 FF9933 FF9966 FF9999 FF99CC FF99FF FFCC00 FFCC33 FFCC66 FFCC99 FFCCCC FFCCFF FFFF00 FFFF33 FFFF66 FFFF99 FFFFCC FFFFFF000000 333333 666666 999999 CCCCCC FFFFFFTillbaka till startsidan