ENERGIBEHOV
Först beräknar man sitt BMR (Basal Metabolic Rate) utryckt i MJ (Mega Joule) vilket är detsamma som basalämnesomsättning. För män gäller följande:

11-18år MJ = 0,074 x V + 2,75
19-30år MJ = 0,064 x V + 2,84
31-60år MJ = 0,0485 x V + 3,67
61-75år MJ = 0,0499 x V + 2,93
75+ år MJ = 0,035 x V + 3,43


För kvinnor gäller:

11-18år MJ = 0,056 x V + 2,90
19-30år MJ = 0,0615 x V + 2,08
31-60år MJ = 0,0364 x V + 3,47
61-75år MJ = 0,0386 x V + 2,88
75+ år MJ = 0,0410 x V + 2,61


V = normalvikt i kgDärefter skall du uppskatta ditt PAL (Physical Activity Level) vilket är ett mått på din aktivitetsnivå. Följande gäller:

¤ Rullstolsburen eller sängliggande. 1,2

¤ Stillasittande arbete med få tillfällen av förflyttning och ingen eller begränsad fysisk aktivitet under fritiden. 1,4 - 1,5

¤ Stillasittande arbete med visst behov av förflyttning, men ingen eller begränsad fysisk aktivitet under fritiden. 1,6 - 1,7

¤ Huvudsakligen stående arbete (t.ex. hushållsarbete, butiksarbete). 1,8 - 1,9

¤ Tungt kroppsarbete eller mycket hög fritidsaktivitet. 2,0 - 2,4

¤ Betydlig grad av sport eller annan hård fysisk aktivitet på fritiden 30 - 60 min, 4 - 5 ggr/vecka. +0,3Multiplicera ditt BMR med ditt PAL-värde, så har du energiförbrukningen i MJ (en MJ = 239 kcal). Energibehovet kan avvika ±10% från det beräknade värdet.Källa: Nordiska näringsrekommendationer 1996.


Tillbaka till startsidan