BODY FAT CALCULATOR
Här kan du (Man) mäta din kroppsfettsprocent, enligt en av mig utarbetad metod, som tar hänsyn till benstommens grovlek, muskelmassan, samt att midjemåttet ökar i proportion till övrig muskelmassa.

Obs. programmet tar inte hänsyn till osymmetri mellan midjepartiet och övriga muskler. Överskott på midjemuskler ger för hög BF% och tvärtom).

Tänk på att kommatecken skrivs med punkt enl. Amerikansk modell.

Tjänsten är fri och du får svar direkt på skärmen.Kroppslängd (cm)
Handleder höger & vänster (cm)
Vikt, dag 1-5 (kg)
Midjemått, dag 1-5 (cm)
Denna tjänst gjordes tillgänglig 09 02 26.


Göra en ny beräkning

Läs övrig info denna sajtWWW.NYTTGREPP.SE