ARMBRYTNINGSMASKIN

Denna maskin är konstruerad och ritad av Torbjörn Sandwall och tänkt att fritt få byggas av armbrytningsklubbar och individer intresserade av armbrytning.

Maskinen byggs i kvadratisk hålprofil 40 x 40 mm, med godstjocklek 4,0 mm. Lagringsaxeln görs i 25 mm´s stålaxel. Tänk på att en tänkt linje genom lagringsaxeln och viktmagasinstången, skall luta exact 45 grader från horisontalplanet i startläget. Detta skall göras för att erhålla, den belastnings kurva , som visas på skissen.

Om du bygger maskinen, så skicka gärna en bild och kommentarer på: y.t.s.nutrition@telia.com.

Denna maskin först publicerad på denna hemsida 01 09 07.


ARMWRESTLINGMACHINE

This machine is Torbjörn Sandwall´s design. You are free to construct one for your own or club´s use.

The machine shall be constructed in RHS 40 x 40 mm, with the thickness of 4,0 mm. The bearing axle shall be 25 mm in diameter. Please observe that it´s essential that a line trough the bearingaxle and weigth pin has an angel of exactly 45 deegres from the horizontal plane, in the starting position. This is necessary, to get the powercurve, described on the picture

If you construct a machine, please send a picture and comments to:y.t.s.nutrition@telia.com

First published on this site 01 09 07


Tillbaka till startsidan