ROLLING THUNDER ANABOLIC LOAD CALCULATOR
Detta är en Kalkylator för att räkna ut den anabola belastningen av träningen. Den räknar ut 1Rm för varje set och lågger ihop 1Rm för alla seten, så får du den totala anabola belastningen. D.v.s. hur anabol din kropp måste vara för att tåla denna träning. Man bör inte höja den anabola belastningen med mer än 10-15% per år, efter det inledande årets resultat. Du kan skriva in värdena i ett excel dokument och skriva ut en snygg utvecklingsgraf, över dina framsteg.

Tänk på att komma tecken skrivs in med punkt (t.ex. tolv och ett halvt kg = 12.5) enligt amerikansk modell. Om du t.ex. bara kör 3 set på en övning, så fyller du inte i fjärde och femte setet.


Vikt i första setet?
Antal sekunders lyft i första arbetssetet

0    2    3    4    5    6    7    8    9    10

11    12    13    14    15    16    17    18    19    20

21    22    23    24    25    26    27    28    29    30   
Vikt i andra setet?
Antal sekunders lyft i andra arbetssetet

0    2    3    4    5    6    7    8    9    10

11    12    13    14    15    16    17    18    19    20

21    22    23    24    25    26    27    28    29    30   
Vikt i tredje setet?
Antal sekunders lyft i tredje arbetssetet

0    2    3    4    5    6    7    8    9    10

11    12    13    14    15    16    17    18    19    20

21    22    23    24    25    26    27    28    29    30   
Vikt i fjärde setet?
Antal sekunders lyft i fjärde arbetssetet

0    2    3    4    5    6    7    8    9    10

11    12    13    14    15    16    17    18    19    20

21    22    23    24    25    26    27    28    29    30   
Vikt i femte setet?
Antal sekunders lyft i femte arbetssetet

0    2    3    4    5    6    7    8    9    10

11    12    13    14    15    16    17    18    19    20

21    22    23    24    25    26    27    28    29    30   
Denna tjänst gjordes tillgänglig 2013 09 28.


Göra en ny beräkning

Läs övrig info denna sajt WWW.NYTTGREPP.SE